25 ต.ค. 2562 นางสาว​ฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดสุราษฎร์ธานี (ศอ.ปส.จ.สฎ.) ครั้งที่ 12/2562

75594458 2279090355547045_4432969783540973568_n

76688888 2279090558880358_1986622721739456512_n

74708918 2279090278880386_796545661213343744_n

75226412 2279090415547039_2603601229145702400_n

Foot 2