28 ต.ค. 2562 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยกากลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วย เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน และพนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน

 12563__0061

 12563__0057

 12563__0039

 12563__0059

Foot 2