30 ต.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2562 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนตุลาคมที่ผ่านมา

73252286 2288542757935138_3182602682237976576_n

73181171 2288542817935132_2485467234546221056_n

73157815 2288542961268451_6535351292770910208_n

Foot 2