4 พ.ย. 2562 นางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการสถิติและวางแผน พร้อมด้วยนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ เข้าร่วมประชุมระดมความต้องการสารสนเทศของจังหวัด และนำเสนอผลการวิเคราะห์ออกแบบข้อมูล ตามโครงการจ้างพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยฯ

73541642 2298309323625148_8525295561828466688_n

73263293 2298309246958489_6421543528534376448_n

71206093 2298309383625142_4834990701110362112_n

Foot 2