21 พ.ย. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าหน้าในสังกัดฯ เข้าร่วมการประชุมชี้แจง/การติดตามงาน/การตรวจราชการ ผ่านระบบ Video Conference ครั้งที่ 2/2563

76642434 2333183183471095_7861916126131781632_n

76954914 2333183963471017_3596526843970191360_n

74602073 2333183396804407_6252094720676200448_n

75610833 550727992382274_3257167300226187264_n

Foot 2