25 พ.ย. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประกอบพิธีถวายพวงมาลา ถวายราชดุดี และกล่าวคำสดุดีพระเกียรติคุณ ต่อหน้าพระบรมราชานุสรณ์ฯ

76726974 2342236512565762_1404170696216543232_o

76706695 2342237909232289_5672926347974934528_o

75486063 2342239735898773_9037053194458365952_o

Foot 2