26 พ.ย. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมหารือหน่วยงานองค์กรความร่วมมือ การขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม ปีงบประมาณ 2563

77191921 2346275908828489_6915078027244208128_o

76767466 2346276808828399_5451135336321122304_o

76767466 2346276808828399_5451135336321122304_o

Foot 2