28 พ.ย. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบเดือนพฤศจิกายน

75550512 2348769935245753_704140822819373056_n

77423523 2348770008579079_522423183182135296_n

76969143 2348770281912385_5977158024219852800_n

Foot 2