29 พ.ย. 2562 นางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ จัดประชุมชี้แจง งานโครงการ การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับค่าครองชีพในปัจจุบัน พ.ศ.2562

78505211 2351016278354452_8956465206960062464_n

78409792 2351016455021101_8868581191012319232_n

Foot 2