5 ธ.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

78749871 2363863267069753_7381937162683416576_n

79244455 2363863520403061_1917453016466718720_n

79249968 2363863790403034_1892630085475762176_n

78500765 2363863150403098_1709615391484936192_n

Foot 2