9 ธ.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติและนางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.กลุ่มงวิชาการสถิติและวางแผน เข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

78744615 2372302046225875_264199613223796736_n

78494335 2545894182362153_4930230320998907904_o

79829439 2372301909559222_4475407724032557056_n

78970054 2372302182892528_7890338656328613888_n

Foot 2