12 ธ.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร

79332151 2378878548901558_1251071686392938496_n

78899837 2378878605568219_8967875710999855104_n

79280494 2378878808901532_1479499453311221760_n

78861186 2378878972234849_7498610666538795008_n

Foot 2