13 ธ.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการติดตามเเละประเมินผล เเผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่3/2562

76720839 2380743148715098_4940222042722009088_o

78632990 2380741102048636_5075715814095585280_o

78814499 2380742765381803_2133997493640232960_o

Foot 2