20 ธ.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผอ.กลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานเเละเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ออกหน่วยบริการประชาชนตามโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มแก่ประชาชน” ประชาสัมพันธ์การจัดทำโครงการสำมะโนฯ

 20____0021

 20____0010

 20____00

 20____0015

Foot 2