23 ธ.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีกล่าวต้อนรับ จัดอบรมสัมมนา "โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชนต่อการสร้างสรรค์ สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในโลกดิจิทัล" ครั้งที่ ๕

485767

485794

485771

 

485793

23122019 _0001 485769

Foot 2