23-24 ธ.ค. 2562 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน เข้าร่วมการอบรม "โครงการสร้างเครือข่ายบูรณาการความร่วมมือภาครัฐ เอกชน และประชาชน ต่อการสร้างสรรค์ สร้างประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมในโลกดิจิทัล" ครั้งที่ 4

80621978 2405941786195234_6835732560899735552_n

80643965 2405941612861918_7904119582883840000_n

81029017 2405941692861910_8643245040337944576_n

80809339 2405941726195240_456744981378367488_n

Foot 2