25 ธ.ค. 2562 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ จัดอบรมการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานของรัฐบาล พ.ศ.2563 (ครบ 6 เดือน) โดยใช้เครื่อง Tablet

80992941 2404867219636024_152288686933803008_o

80527602 2404867306302682_3686349290327769088_o

Foot 2