25 ธ.ค. 2562​ นางสาว​ฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลการจัดทำรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัด ด้วยวิธี Management chart (ไตรมาสที่ 4/2562)

80331196 2405127159610030_297172446522376192_n

81467789 2405127022943377_8358716517973491712_n

Foot 2