26 ธ.ค. 2562 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน ธันวาคม 2562

timeline 20191226_141019

timeline 20191226_141104

timeline 20191226_141131

Foot 2