13 ม.ค. 2563 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ จัดอบรมโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง โดยใช้เครื่อง Tablet

timeline 20200113_103759

timeline 20200113_112616

timeline 20200113_103803

timeline 20200113_112547

Foot 2