14 ม.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผอ.วิชาการสถิติและวางแผน และข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในรูปแบบชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ครั้งที่ 2

timeline 20200114_094019


timeline 20200114_094013

timeline 20200114_094048

Foot 2