17 ม.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ และพนักงานสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานรัฐพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ.2563

82106521 2452798761509536_3557582163589201920_o

 17__2563__0027

82226682 2452799184842827_9166774151828996096_o

 17__2563__0032

Foot 2