17 ม.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ สนง.สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงาน "วันรวมน้ำใจ"เพื่อมอบสิ่งของนำไปใช้เป็นของรางวัลและสนับสนุนการจัดงาน “ของดีเมืองสุราษฎร์ เหล่ากาชาดจังหวัด"

 _0016

 _0008

 _0014

 _0015

Foot 2