28 ม.ค. 2563 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคลฯ

 28163___6

 28163__

 28163___4

 28163___6

 28163___15  28163___8

Foot 2