30 ม.ค. 2563 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำเดือนมกราคม 2563

83733706 2480395768749835_9206141684625178624_n

83927627 2480395735416505_3862594123722653696_n

84084340 2480395812083164_4167265544489140224_n

83843426 2480395808749831_1332123611963588608_n

Foot 2