30 ม.ค. 2563 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ จัดอบรมการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น ผู้มีอิทธิพล และการค้ามนุษย์ พ.ศ.2563

83772521 2480397922082953_9109069964832145408_n

83881654 2480397945416284_8816765752070635520_n

84005808 2480397992082946_371171348598226944_n

Foot 2