31 ม.ค. 2563 นายศราวุธ รัตนพันธ์ เจ้าพนักงานสถิติชำนาญงาน พร้อมด้วยนายสมรักษ์ แสงอาวุธ พนักงานสถิติ ผู้ประสานอำเภอเวียงสระ และเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2/2563

83731506 2480403842082361_8415642813378592768_n

84005461 2480403868749025_9141258489857835008_n

83670539 2480404242082321_4395942552654577664_n

83875011 2480404165415662_8698922518167158784_n

Foot 2