3 ก.พ. 2563 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติพร้อมด้วย นางสาวอมรรัตน์ รอดเรืองฤทธิ์ ผู้ประสานอำเภอดอนสักและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมการประชุม หัวหน้าส่วนราชการอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ครั้งที่ 2/2563

83588808 2486648404791238_4465782792516534272_n

83835729 2486648421457903_451576005417500672_n

83845003 2486648531457892_2477601633303789568_n

84505272 2486648714791207_1820881935241576448_n

83934012 2486648864791192_776782352020930560_n

Foot 2