3 ก.พ. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน มกราคม 2563

timeline 20200203_164913

 

timeline 20200203_164956

timeline 20200203_164928

timeline 20200203_164944

Foot 2