3 ก.พ. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2563

83880559 2488591647930247_4167367287969415168_n

84007169 2488591687930243_2070661930208460800_o

499185

84928857 2488591774596901_4448654527364595712_o

Foot 2