6 ก.พ. 2563 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมประชุมภาคีเครือข่ายทางสังคมขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรม

84457499 2493358697453542_2197993326689386496_n

84332766 2493358414120237_2570848865108361216_n

84457499 2493358697453542_2197993326689386496_n

83888644 2493358710786874_3461566249836740608_n

83927605 2493359287453483_4239007660294275072_n

Foot 2