11 ก.พ. 2563 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยกลุ่มปฏิบัติการสถิติ จัดประชุมชี้แจงรายละเอียด ข้อเสนอแนะ ข้อผิดพลาด โครงการประมวลข้อมูลพื้นที่การก่อสร้าง พ.ศ.2563

timeline 20200211_134710

timeline 20200211_134749

timeline 20200211_134737

Foot 2