11 ก.พ. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมงานของดีเมืองสุราษฎร์และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2563

 2563__0004

 2563__0002

 2563__0020

 2563__0009

 2563__0008

Foot 2