12 ก.พ. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการและเจ้าหน้าที่สังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมประชาสัมพันธ์โครงการสำมะโนประชากรและเคหะ 2563

84133929 2505924252863653_4350040832707919872_n

84154323 2505924879530257_5032933816658821120_n

84358930 2505924259530319_891937520512663552_n

84679491 2505924426196969_257074155105550336_n

Foot 2