17 ก.พ. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานีเฝ้าฯรับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

86274296 2517891581666920_2406399351938088960_o11

86731940 2517890418333703_4457960299860852736_o

86274296 2517891581666920_2406399351938088960_o

87070456 2517892435000168_3243510983557120000_o

87065904 2517892445000167_7580419352462098432_o

86369754 2517892455000166_4179631936450330624_o

Foot 2