19 ก.พ. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างสังกัดสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมสรุปผลการการจัดงานของดีเมืองสุราษฎร์ และกาชาดจังหวัด ประจำปี 2563

86696512 2521477624641649_3558958528808878080_n

86766304 2521477597974985_3623538636324077568_n

86822061 2521477667974978_6152355997991043072_n

87042116 2521477741308304_8988361858893217792_n

Foot 2