21 ก.พ. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันคนพิการสากลจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปี 2562

87269894 2524423311013747_3281506940022161408_n

87803674 2524423347680410_1789073506231648256_n

86685509 2524423514347060_5487477923650732032_n

86665846 2524423611013717_1477523368923103232_n

87148794 2524423694347042_7382164310618800128_n

Foot 2