24 ก.พ. 2563 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วยนางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน เข้าร่วมกิจกรรมบันทึกข้อตกลงเข้าร่วมโครงการ "สืบสาน อนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย ดำรงไว้ในแผ่นดิน"

DSCF8706

DSCF8742

87524032 2532183296904415_5126230517896708096_o

DSCF8636

Foot 2