25 ก.พ. 2563 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ จัดอบรมการปฏิบัติงานโครงการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการรณรงค์รักษโลก พ.ศ.2563 โดยใช้เครื่อง Tablet

timeline 20200225_154418

timeline 20200225_154413

timeline 20200225_154422

Foot 2