27 ก.พ. 2563 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้มอบหมายให้นางสาว​ฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี ครั้งที่ 2/2563

87488044 2536381939817884_1885609875531104256_n

88001453 2536382049817873_509108599880941568_n

87468604 2536382139817864_860855417717129216_n

Foot 2