27 ก.พ. 2563 สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เข้าร่วมพิธีรับมอบปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2563 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

87901355 2536977843091627_8237184877825359872_n

88175346 2536977763091635_6217912450356871168_n

88163911 2536978299758248_2984048495922511872_n

87901355 2536977843091627_8237184877825359872_n

88076922 2536977943091617_1492912786500485120_n

Foot 2