28 ก.พ. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

87717128 2538123412977070_5804546526998953984_o

87713401 2538123389643739_4868383268677877760_o

87861936 2538123429643735_4456185816942641152_o

88050234 2538123502977061_8057055727547580416_o

Foot 2