28 ก.พ. 2563 สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ พร้อมด้วย นางสมจิต ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ ร่วมกิจกรรม " KEEP WALKING TOGETER " ก้าวด้วยใจ ไปด้วยกัน

88353768 2540173582772053_7236479599759065088_n

89031778 2540173679438710_1434068749543014400_n

88237724 2540173696105375_8744456301150470144_n

Foot 2