2 มี.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 ของสำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี

timeline 20200302_100657

timeline 20200302_100719

timeline 20200302_100717

timeline 20200302_100722

Foot 2