9 มี.ค. 2563 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการสถิติระดับจังหวัด จังหวัดสุราษฎร์ธานีครั้งที่ 1/2563

87691669 2558622067593871_4523248235166302208_n

87845406 2558621797593898_1899537273356025856_n

88336091 2558622554260489_7225175546483703808_n

87867212 2558622294260515_6588332793858621440_n

87460408 2558622664260478_7137716770952970240_n

88177463 2558622227593855_3012214015276351488_n

Foot 2