11 มี.ค. 2563 นางสาว​ฮาซานะฮ์ เล็กหีม ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ​สถิติ​และวางแผน พร้อมด้วยนางสมจิตร ชูทอง นักวิชาการสถิติชำนาญการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ สำนักงานสถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ลงพื้นที่ตรวจความพร้อมของศูนย์ ICT ชุมชนปากแพรก

004

001

003

002

006

Foot 2