13 มี.ค. 2563 นางสุชาดา วรธงไชย ผู้อำนวยการกลุ่มปฏิบัติการสถิติ จัดประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง พ.ศ.2563 (ครั้งที่ 3)

90082143 2568174643305280_5706460301570867200_n

90106866 2568174356638642_1204431098927382528_n

Foot 2