27 มี.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารและสถิติจังหวัด ผ่านระบบ Video Conference

timeline 20200327_105450

timeline 20200327_105457

timeline 20200327_105452

timeline 20200327_105442

Foot 2