31 มี.ค. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี พร้อมด้วยนางสาวฐิยาดา ชูรัตน์ เจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน ร่วมวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ

 

DSCF9472

DSCF9512

DSCF9551

Foot 2