6 เม.ย. 2563 นางพรทิพย์ โพธิครูประเสริฐ สถิติจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับการประสานความอนุเคราะห์จากสำนักงานเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี ในการทำความสะอาดฉีดสารเคมีฆ่าเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

1 25

51656

51651

Foot 2